Stavební řezivo

Prkna

Šířkově netříděná nebo šířkově tříděná prkna jsou vhodná pro šalování, pobití střešních plášťů, pomocné stavební práce apod

Prkna - tepelně ošetřená (Heat Treatment - HT)

Firma AZ WOOD, a.s. disponuje alternativně k impregnovaným prknům také řezivem, které bylo tepelně ošetřeno na zařízení (sušárna), které je funkčně způsobilé plnit požadavky zákona č. 236/2004 sb. a Směrnice ISPM 15 (International Standards for Phytosanitary Measures), která obsahuje požadavky na ošetření dřevěného obalového materiálu tak, aby se předešlo převozu a šíření škůdců.

Tohoto se dokáže tím, že se dřevěný obalový materiál zahřeje tak, aby bylo dosaženo v jeho jádru (uprostřed) teploty nejméně 56°C po dobu alespoň 30 minut. Tato kombinace byla prokázána jako smrtící pro většinu škodlivých organismů a toto ošetření je zároveň ekonomicky přijatelné. Samotné tepelné ošetření trvá několik hodin podle vstupní vlhkosti a teploty ošetřovaného dřeva. Pozor, nejedná se o sušení.

Díky tomuto postupu je zajištěno, že v takto upraveném řezivu nebudou usídleni žádní škůdci typu Anoplophora glabripennis z čeledi tesaříkovitých, dále kůrovci z rodu Scolytidae anebo háďátko borovicové (Bursaphelenchus xylophilus).Toto je jediná metoda, kterou lze v ČR ošetřovat řezivo na dřevěné obaly. Takto ošetřené řezivo lze používat také na záklopy střech a všude tam, kde existuje obava z možného přenosu škůdců.

Při prodeji tepelně ošetřeného řeziva jsme připraveni doložit příslušný Certifikát  IPPC a Potvrzení o provedeném ošetření.

Fošny

Standardní stavební materiál, který je možno použít pro výrobu nosných konstrukcí (střešní konstrukce, pergoly, terasy apod.)

Hranoly

Standardní stavební materiál nejčastěji používaný jako dřevěné krovy a konstrukce střešních vazeb. Další použití: při výrobě bednění, podlah, při konstrukci dřevěných pergol nebo stropů.

Střešní latě

Používají se jako součást nosné konstrukce pro střešní krytinu. Nabízíme je surové a impregnované.

Krovy

Dřevěné krovy tvoří nosnou konstrukce střech rodinných domů i větších budov. Krovy tvořené hranoly a trámy mechanicky nesou střešní krytinu. Krovy musí být schopné unést vedle vlastní hmotnosti ještě dodatečnou mechanickou zátěž vrstvou sněhu nebo silným větrem.

Přehled rozměrů středového řeziva

V příloze níže neleznete rozměry středového řeziva, které obvykle míváme po dobu celého roku na skladě.

Fotogalerie

Poptávka zboží