Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti AZ WOOD, a.s., Drážní 7, 627 00 Brno (dále jen „Správce“), aby v souladu s Nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů General Data Protection Regulation (GDPR) zpracovávala tyto Vaše osobní údaje:

  • Jméno a příjmení

  • Telefonní číslo

  • E-mail

 2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány za účelem vypracování nabídky a navazující komunikace ve prospěch Vašeho oprávněného zájmu (vyřízení poptávky).

 3. Osobní údaje budou uloženy po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány a to způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením pomocí vhodných technických a organizačních opatření.

 4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například osobně nebo zasláním emailu na adresu gdpr@azwood.cz

 5. Vezměte prosím na vědomí, že v souladu s Nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů máte právo na:

  • Přístup k osobním údajům

  • Právo na opravu

  • Právo na výmaz (právo být zapomenut)

  • Právo na omezení zpracování

  • Právo na přenositelnost údajů

  • Právo vznést námitku proti zpracování

Zaškrtnutím políčka poptávka udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem vypracování nabídky a navazující komunikace.

Zaškrtnutím políčka obchodní sdělení udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení (newsleter, informace o změnách cen, akční nabídky apod.). Tento souhlas je udělován na dobu neurčitou a lze jej kdykoliv a jakýmkoliv způsobem odvolat,

Poptávka zboží