Certifikáty

Naše výrobky jsou pravidelně hodnoceny autorizovanými osobami dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů na základě zkoušek vzorků výrobků a posouzení systému řízení výroby výrobce.

Certifikátem autorizovaná osoba osvědčuje, že uvedený výrobek odpovídá z hlediska technických požadavků stavebně technickému osvědčení a že výrobcem je zajištěno řádné fungování systému řízení výroby.

Certifikát pro dřevostavby, zahradní domky, pergoly, altány, domky na nářadí, garážová stání a garáže je vydán Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským v Praze; certifikát pro vchodové dveře palubkové, vnitřní dveře kazetové a dřevěné tesařské zárubně je vydán Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně, zkušebnou stavebně truhlářských výrobků ve Zlíně.

Fotogalerie

Poptávka zboží