Překližky

Vodovzdorné (obalové)

Jsou to ploché desky, vzniklé slepením zpravidla lichého počtu na sebe navrstvených loupaných dýh, jejichž dřevní vlákna jsou na sebe kolmá. Skládají se ze tří nebo více dýh, slepených k sobě kolmo na směr vláken. Vyrábějí se z listnatých a jehličnatých dřevin. Dovozové překližky jsou vyráběny také z exotických dřevin. Kvalita lepeného spoje splňuje požadavky lepicí třídy 3 podle ČSN EN 314-2 (49 0173) nebo test BFU 100 podle DIN 68 705 část 3. Jsou určeny jako nosná a nenosná deska pro použití ve vlhkém a venkovním prostředí. Třída úniku formaldehydu E1 podle ČSN EN 636 (49 2419). Stupeň hořlavosti podle ČSN 73 0810 je C2 - středně hořlavé.

Použití:
- výroba obalů
- stavebnictví
- stavebně-truhlářská výroba
- automobilový průmysl a jiné vhodné použití

Tloušťky: 6, 9, 12, 15, 18, 21 mm

Formát: 250 x 125 cm

Dřeviny: smrk, borovice, buk, (skladový program v ceníku)

Foliované (betonářské, automobilní)

Jsou vodovzdorné překližky, vyrobené z listnatých a jehličnatých dřevin, povrchově upravené fenolickou fólií. Vyrábějí se ve dvou provedeních: překližky oboustranně povrchově upravené hladkou fólií a překližky, mající jednu stranu upravenou hladkou fólií a druhou stranu fólií s protiskluzovou úpravou. Boční plochy jsou opatřeny nátěrem proti působení vlhkosti. Kvalita lepení musí splnit požadavky lepící třídy 3 podle ČSN EN 314-2 (EW 100). Třída úniku formaldehydu A (E1) podle ČSN EN 1084. Stupeň hořlavosti podle ČSN 73 0810 je C2 - středně hořlavé.

Použití: Hladké pro betonářské účely, na bočnice přívěsných vozíků apod., protiskluzové na ložné plochy nákladních automobilů, vagonů, přívěsných vozíků a jiné vhodné použití.

Tloušťky: 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25 mm

Formát: 125 x 250 cm

Dřeviny: Buk, bříza, topol (skladový program v ceníku)

Truhlářské (nábytkářské)

Skládají se ze tří nebo více dýh, slepených k sobě kolmo na směr vláken. Vyrábějí se z listnatých a jehličnatých dřevin. Jsou broušené. Kvalita lepení splňuje požadavky lepící třídy 1, podle ČSN EN 314-2 (IW 20). Použití pro třídu ohrožení 1, podle ČSN EN 335-3 - vnitřní (suché) prostředí. Třída úniku formaldehydu A (E1) podle ČSN EN 1084. Stupeň hořlavosti podle ČSN 73 0810 je C2 - středně hořlavé.

Použití:
- na výrobu nábytku
- truhlářskou výrobu
- zařizování interiérů a jiné vhodné použití

Tloušťky: 3, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 18 mm

Formát: 250 x 125 cm/125 x 250 cm

Dřeviny: buk, borovice, bříza (skladový program v ceníku)

Multiplex

jsou celobukové vícevrstvé překližky. Vyrábí se ve vodovzdorném provedení. Kvalita lepení splňuje požadavky lepící třídy 3 podle ČSN EN 314-2 (EW 100). Třída ohrožení 3 podle ČSN EN 335-3 - venkovní prostředí. Výrobek lze použít také pro vnitřní (suché) prostředí. Jsou rozměrově stálé, broušené.

Použití:
- výroba slévárenských forem
- náhrada bukového masivu na namáhané části nábytku (sedací nábytek, rámy postelí)
- desky pracovních stolů a pro jiné truhlářské použití
- zařizování interiérů
- truhlářská výroba a jiné vhodné účely

Třída úniku formaldehydu A (E1) podle ČSN EN 1084. Stupeň hořlavosti podle ČSN 73 0810 je C2 - středně hořlavé.

Tloušťky: 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

Formát: 250 x 125, 250 x 150

Dřevina: buk 

Ostatní překližky

Jedná se o speciální překližky jako například překližky na ohýbání, dýhované překližky (krájenou dýhou), které nevedeme v našem skladovém programu a dodáváme je na konkrétní objednávku.

Ceník

MC - PŘEKLIŽKY VODOVZDORNÉ OBALOVÉ, SMRK, BOROVICE
Názevtloušťka/mmRozměr / mmCena / m2
SM/BO C/C62500 x 1250111
SM/BO C/C92500 x 1250154
SM/BO C/C122500 x 1250190
SM/BO C/C152500 x 1250235
SM/BO C/C182500 x 1250279
SM/BO C/C212500 x 1250335
Ceny uvedené v Kč/m2 bez DPH.
MC - PŘEKLIŽKY VODOVZDORNÉ STAVEBNÍ S FOLIÍ
Názevtloušťka/mmRozměr / mmCena / m2
Bříza hladká91250 x 2500271
Bříza hladká121250 x 2500339
Bříza hladká151250 x 2500386
Bříza hladká181250 x 2500420
Bříza hladká211250 x 2500479
Bříza hladká241250 x 2500610
Bříza protiskluz91250 x 2500299
Bříza protiskluz121250 x 2500348
Bříza protiskluz151250 x 2500405
Bříza protiskluz181250 x 2500465
Bříza protiskluz211250 x 2500541
Bříza protiskluz241250 x 2500615
Topol hladký211250 x 2500295
Ceny uvedené v Kč/m2 bez DPH.
MC - PŘEKLIŽKY TRUHLÁŘSKÉ
Názevtloušťka/mmRozměr / mmCena / m2
Buk, celobuk B/C42500 x 1250168
Buk, celobuk B/C52500 x 1250179
Buk, celobuk B/C82500 x 1250262
Buk, celobuk B/C102500 x 1250318
Buk, celobuk B/C122500 x 1250373
Buk, celobuk B/C152500 x 1250456
Buk, celobuk B/C182500 x 1250566
Borovice A/B42500 x 1250155
Borovice A/B52500 x 1250196
Borovice A/B82500 x 1250242
Borovice A/B102500 x 1250285
Borovice A/B122500 x 1250343
Ceny uvedené v Kč/m2 bez DPH.
MC - PŘEKLIŽKY TRUHLÁŘSKÉ
Názevtloušťka/mmRozměr / mmCena / m2
Bříza B/B31525 x 1525108
Bříza B/B41525 x 1525121
Bříza B/B51525 x 1525141
Bříza B/B81525 x 1525201
Bříza B/B101525 x 1525235
Bříza B/B121525 x 1525264
Bříza B/B151525 x 1525328
Bříza B/B181525 x 1525387
Ceny uvedené v Kč/m2 bez DPH.

Fotogalerie

Poptávka zboží