Překližky

Vodovzdorné (obalové)

Jsou to ploché desky, vzniklé slepením zpravidla lichého počtu na sebe navrstvených loupaných dýh, jejichž dřevní vlákna jsou na sebe kolmá. Skládají se ze tří nebo více dýh, slepených k sobě kolmo na směr vláken. Vyrábějí se z listnatých a jehličnatých dřevin. Dovozové překližky jsou vyráběny také z exotických dřevin. Kvalita lepeného spoje splňuje požadavky lepicí třídy 3 podle ČSN EN 314-2 (49 0173) nebo test BFU 100 podle DIN 68 705 část 3. Jsou určeny jako nosná a nenosná deska pro použití ve vlhkém a venkovním prostředí. Třída úniku formaldehydu E1 podle ČSN EN 636 (49 2419). Stupeň hořlavosti podle ČSN 73 0810 je C2 - středně hořlavé.

Použití:
- výroba obalů
- stavebnictví
- stavebně-truhlářská výroba
- automobilový průmysl a jiné vhodné použití

Tloušťky: 6, 9, 12, 15, 18, 21 mm

Formát: 250 x 125 cm

Dřeviny: smrk, borovice, buk, (skladový program v ceníku)

Foliované (betonářské, automobilní)

Jsou vodovzdorné překližky, vyrobené z listnatých a jehličnatých dřevin, povrchově upravené fenolickou fólií. Vyrábějí se ve dvou provedeních: překližky oboustranně povrchově upravené hladkou fólií a překližky, mající jednu stranu upravenou hladkou fólií a druhou stranu fólií s protiskluzovou úpravou. Boční plochy jsou opatřeny nátěrem proti působení vlhkosti. Kvalita lepení musí splnit požadavky lepící třídy 3 podle ČSN EN 314-2 (EW 100). Třída úniku formaldehydu A (E1) podle ČSN EN 1084. Stupeň hořlavosti podle ČSN 73 0810 je C2 - středně hořlavé.

Použití: Hladké pro betonářské účely, na bočnice přívěsných vozíků apod., protiskluzové na ložné plochy nákladních automobilů, vagonů, přívěsných vozíků a jiné vhodné použití.

Tloušťky: 9, 12, 15, 18, 21, 24 mm

Formát: 125 x 250 cm

Dřeviny: Buk, bříza, topol (skladový program v ceníku)

Truhlářské (nábytkářské)

Skládají se ze tří nebo více dýh, slepených k sobě kolmo na směr vláken. Vyrábějí se z listnatých a jehličnatých dřevin. Jsou broušené. Kvalita lepení splňuje požadavky lepící třídy 1, podle ČSN EN 314-2 (IW 20). Použití pro třídu ohrožení 1, podle ČSN EN 335-3 - vnitřní (suché) prostředí. Třída úniku formaldehydu A (E1) podle ČSN EN 1084. Stupeň hořlavosti podle ČSN 73 0810 je C2 - středně hořlavé.

Použití:
- na výrobu nábytku
- truhlářskou výrobu
- zařizování interiérů a jiné vhodné použití

Tloušťky: 3, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 18 mm

Formát: 250 x 125 cm/125 x 250 cm, 152,5 x 152,5cm

Dřeviny: buk, borovice, bříza (skladový program v ceníku)

Multiplex

jsou celobukové vícevrstvé překližky. Vyrábí se ve vodovzdorném provedení. Kvalita lepení splňuje požadavky lepící třídy 3 podle ČSN EN 314-2 (EW 100). Třída ohrožení 3 podle ČSN EN 335-3 - venkovní prostředí. Výrobek lze použít také pro vnitřní (suché) prostředí. Jsou rozměrově stálé, broušené.

Použití:
- výroba slévárenských forem
- náhrada bukového masivu na namáhané části nábytku (sedací nábytek, rámy postelí)
- desky pracovních stolů a pro jiné truhlářské použití
- zařizování interiérů
- truhlářská výroba a jiné vhodné účely

Třída úniku formaldehydu A (E1) podle ČSN EN 1084. Stupeň hořlavosti podle ČSN 73 0810 je C2 - středně hořlavé.

Tloušťky: 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

Formát: 250 x 125, 250 x 150

Dřevina: buk 

Ostatní překližky

Jedná se o speciální překližky jako například překližky na ohýbání, dýhované překližky (krájenou dýhou), které nevedeme v našem skladovém programu a dodáváme je na konkrétní objednávku.

Fotogalerie

Poptávka zboží